English Srpski
Mašine za kružno savijanje i predsavijanje lima tip UBBDA 

NAMJENA

Mašine tipa UBBDA namijenjene su za kružno savijanje lima tj. za izradu valjkastih i koničnih cilindara od lima te za druga savijanja i izradu cilindara raznih profila kao što su kvadratni , pravougaoni, petougli i sl.
Kod izrade kružnih i koničnih cilindara neophodno je predhodno savijanje (predsavijanje) krajeva lima koji se može izvršiti bez okretanja lima i bez dodatnog pribora.
Savijanje lima u konus vrši se prinjenom posebnog pribora:
Dodatnim priborom na strojevima tipa UBBDA 12,5 i UBBDA 16, moguće je savijati profilni čelik i debelostijene cijevi.
Kod savijanja profilnog čelika potreban je dodatni komandni pult, bliže mjestu savijanja.
Oba komandna pulta su međusobno blokirani tj. ne mogu se istovremeno koristiti.
hidrauličko odrabljivanje i nagibanje gornjeg valjka radi skidanja izradka, lako podešavanje brzine i hoda donjih valjaka, te prikladan raspored komandi čine mašine visokoproduktivnim.

NAČIN RADA I RADNE MOGUĆNOSTI

Donji valjci su simetrièno rasporeðeni u odnosu na gornji valjak, lako se dižu i spuštaju pojedinačno ili zajedno u okomitim vođicama. Kod savijanja krajeva lima (predsavijanje) koje je neophodno kod savijanja zatvorenih kružnih i koniènih cilindara, kraj lima se pritegne izmeðu gornjeg i jednog od donjih valjaka a drugi donji valjak se pokreæe na gore i tako se vrši savijanje krajeva lima (predsavijanje).
Druga strana lima se predsavija analogno.

SAVIJANJE

Kod završnog savijanja oba donja valjka se podese na istu visinu zavisno od prečnika izradka, puste u pogon i tako se izvrši savijanje. Savijanje se može izvršiti u više prolaza što je povoljnije po strukturi materijala i opterećenju mašine.

SAVIJANJE TANKOG LIMA

Kod savijanja tankog lima i lima male čvrstoće može doći do teškoća kod savijanja koje se mogu otkloniti priborom za pogon gornjeg valjka.

SAVIJANJE U KONUS

Kod savijanja koničnih izradaka, prenosnik u kućištu ležaja za odbravljivanje gornjeg valjka se razdvoji, te pomoću ležaja u kućištu prenosnika donji valjci se postave koso, čime se dobije na jednoj strani veći radijus savijanja. Nastalu silu uzduž valjaka preuzima dodatni pribor za savijanje u konus.


RADNE MOGUĆNOSTI

Radne mogućnosti mašina date su u tablici tehničkih karakteristika i dijagramima 1, 2, 3 gdje su date debljine lima u zavisnosti od širine i čvrstoće tako da su stvarne mogućnosti mašina mnogo veće nego što se vidi iz nominalnih podataka.

KONSTRUKCIJA I POGON

Tijelo mašina je zavarene izvedbe, sa tri radna valjka, pogonska grupa je u zatvorenom kućištu.
Pogon valjaka vrši se kardanskim vratilima.
Promjenom polova elektromotora (kod UBBDA 12,5 i UBBDA 16) ili mehanički (UBBDA 8) moguće je mijenjati brzine savijanja .
Dimenzije i spuštanje donjih valjaka vrši se normalnom i većom brzinom.
Smjer okretanja valjaka mijenja se pomoću tankih spojnica.
Kočenje valjaka vrši se elektromagnetnom kočnicom.

RADNO PODRUČJE

Oznaka mašine pokazuje koju debljinu i koju širinu lima mašina savija.
Primjer UBBDA 12,5x2000 (12,5 je debljina lima a 2000 je širina lima)

NAJMANJI NAZIVNI PROMJER

Najmanji postignuti nazivni prečnik uvjetovano kroz elastičnost materijala, uvijek je veći od promjera gornjeg valjka.
Elastičnost je zavisna od odnosa debljine lima i nazivnog prečnika, od modula elastičnosti i od granice plastičnosti materijala lima.
U tabelama tehničkih karakteristika nalaze se približne vrijednosti najmanjih promjera savijanja , koje su određene za čelični lim u odnosu na srednju veličinu zatezne čvrstoće materijala.

PRIBOR (na poseban zahtjev)

- Za UBBDA 12,5 i UBBDA 16
- pribor za pogon gornjeg valjka
- pribor za savijanje I, U, L profila, debelostjenih cijevi i sl.
- dodatni komandni pult (obično uz pribor za savijanje profila)

- Za sve tipove
- valjci za savijanje prečnika manjih od nazivnih
- pribor za savijanje u konus

 Mašine za kružno savijanje i predsavijanje lima tip UBBDA
Tip
UBBDA 8 
UBBDA 12,5 
UBBDA 16 
Tehničke karakteristike

 -

-
9x1600
8x2000
7,1x2500
6,3x3150
14x1600
12,5x2000
11x2500
10x3150
16x2000
14x2500
12,2x3100
11x4000
Max. širina lima

 -

mm
1600
2000
2500
3150
1600
2000
2500
3150
2000
2500
3150
4000
Max. debljina lima kod:
Za predsavijanje

 -

mm
9
8
7,1
6,3
14
12,5
11
10
16
14
12,5
11
za savijanje kod veće brzine

 -

mm
11
10
9
8
18
16
14
12
20
18
16
14
za savijanje kod manje brzine

 -

mm
-
-
-
-
22
20
16
15
24
22
20
16
Prečnik gornjeg valjka

 -

mm
224
236
265
300
280
300
317
355
335
377
425
452
Prečnik donjih valjaka

 -

mm
212
224
250
280
265
284
300
336
315
355
400
425
Najmanji prečnik savijanja

 -

mm
275
290
325
370
350
380
400
450
420
470
530
565
Brzina savijanja

 -

m/min
4/6
4/6
4/6
4/6
3,5/5
3,5/5
3,5/5
3,5/5
3,5/5
3,5/5
3,5/5
3,5/5
Priključna snaga

 -

kW
11
11
11
11
45
45
45
45
63
63
63
63
Težina

 -

kg
6200
6500
8700
10300
13000
14300
16000
19000
16500
19000
23000
28000
Dimenzije dužina
mm
5010
5410
5970
6620
6020
6420
6920
7570
6625
7125
7775
8625
širina
mm
1200
1200
1200
1200
2315
2315
2315
2315
2390
2390
2465
2465
visina
mm
1300
1300
1450
1450
2760
2760
2760
2760
2720
2720
2720
2720


© Copyright by Jelsingrad fam Designed by BGM